MBOKAJA – COCOTERO

MBOKAJA

Ohai: David Galeano Olivera

Leer original (hacer clic) en: http://cafehistoria.ning.com/profiles/blogs/mbokaja-cocotero

I

Mbojaka,

Yvýgui resêva

Rembojeguakávo Paraguay retâ

Jaha jahahápe

Ñu, ka’aguy, yvyty rupi

Ne ra’ânga jahecha

Rejupi yvate gotyo

Vaicha reĝuahêtava yvága rokême

Po’i, puku, repu’â

Rejehechauka ko yvy ape ári

Ndaipóri Tupâ remimoîngue apytépe

Ndehegui ojekuaavéva Guarani retâme

Mbojaka,

Yvýgui resêva

Rembojeguakávo Paraguay retâ

II

Mbokaja,

Tupâ remimoîngue

Rejehayhuetéva

Nde retére oîva

Oîetehaguéicha ojepurupa

Mboja’opyre ndepuru hikuái óga ykerâ

Ha upépe mbokaja yguépema rejekuaa.

Nde a hi’aju vove

Ho’ávo yvýpe tembi’u porâ

Omohyĝuatâva ava ha mymbápe

Ko’ápe ha pépe jahecha yvypóra

Kyre’ŷ ojokáva nde a porâite ha iku’ipyrévo

Ichugui oiko, sa’ive javérô, chipa mbokaja

Ỹrô avei ka’ay he’ême nandejojahái

Nde ha’égui, mbokaja ku’i, tesâi me’êha.

Nde rogue katu

Mymba rembi’u ojecharamóva

Ha upéicha avei oî nde rogue oipurúva

Ojapo haĝua inimbomimi

Ha uperiremínte oiko ichugui tekove ao

Upéichako nde…

Mbokaja,

Tupâ remimoîngue

Rejehayhuetéva

III

Mbokaja,

Nde poty sa’yju oañuâmba ko ñane retâ

Ha hyakuânguépe omombe’u

Oĝuahêmaha Tupâra’y ára

Tuichaite mba’e ñande rekoha

Hetaite mba’e iporâporâva upépe oî

Umíva apytépe, ijojaha’ŷva, mbokaja ryakuâ

Mitâ, kakuaa, oîmihaguéicha

Ohekajoa, itajurôguáicha, umi nde poty

Ha omohenda, jeguakárô, oga’i marangatúpe

Ohenonde’ávo Tupâra’y, Hesukirito, arareñoiha

Upépe reime ka’avove’i, pakova,

Sandia ha merô ndive ha oñondive

Pemoherakuâ mba’e guasuete oikopotaitéva

ha ombohorýva mayma rekove.

Nde rupive ko ñane retâme opavavete oikuaa

Araka’etépa hína oguejyjey ko yvy ape ári

Ku Ipu’akapáva, vy’apavê jára, ombopiro’ýva ñane korasô

Mbokaja,

Nde poty sa’yju oañuâmba ko ñane retâ

Ha hyakuânguépe omombe’u

Oĝuahêmaha Tupâra’y ára

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s