MBOKA ONDYVU HA TUGUY OÑEHÊ

MBOKA ONDYVU HA TUGUY OÑEHÊ

Ohai: David Galeano Olivera

Leer original (hacer clic) en (http://cafehistoria.ning.com/profiles/blogs/mboka-ondyvu-ha-tuguy-o-eh)

Leer también en (http://lenguaguarani.blogspot.com/2014/10/mboka-ondyvu-ha-tuguy-one…)

I

Asaje rirénte

Hakuve jave

Kaninde rapére,

Ko karaimi

Marandu omyasâiva

Imba’apohágui

-Jepiverôguáicha-

Hógape ojevy,

Omoirû chupe

Kuñami mokôi

Chupe oipytyvôva.

Kuarahy pytu

Ojope vaíva

Ojeity hi’ári

Ha upe jave

Moñái rembiguái

Ojoko chupe

Héra oporandu,

Ha’e ombohovái

Uperiremínte

Ambue moñái

Imbokaguasúva

Chupe ojuka…

Oikytî iñe’ê

Anive haĝua

Oiko omombe’u

Tekove vai

Rembiapo ky’a

Asaje rirénte

Hakuve jave

Kaninde rapére.

 

II

Ajépa iñaña

Ko’â tajasu

Mano reruha

Asaje rire

Mboka ondyvu

Ojapi chupe

Hete omboryrýi

Ha tuguy oñehê

Tuguy osyry

Tuguy omano

Ogue hekove.

Tuguy ñeñohê

Ogueru tasê

Ogueru mbyasy

Korasô rasy

Ñeñandu vai.

Avei ogue

Ha ñandereja

Kuñataîmi

Chupe omoirûva.

Ajépa iñaña

Ko’â tajasu

Mano reruha

III

Ko karaimi

Hekove potî

Ipy’aguasu

Ha hetâ rayhúva

Aretereíma

Marandu omyasâi

Omombe’uhápe

Mba’evaieta

Umi rupi ojehúva.

Hembiapo ojopy

Hembiapo ohapy

Heta poguasúpe

Heko tajasúva

Heko pokarêva

Heko tujupáva

Ha ipy’ahatâva

Umívango hína

Ijukahare,

Hapégui onohêva

-Taha’eha’eháicha-

Mayma tapicha

Omyesakâséva

Mba’eky’aita

Umi rupi ojehúva.

Hi’âiteva’erâ

Mburuvichakuéra

Oñemongu’e

Ha pya’e porâ

Tomyesakâmi

Tapicha mano

Ha anítei,

Ohasávo ára,

Oparei pópe

Avei omano.

Péicharô añointe

Ipy’aguapýta

Ko karaimi

Hekove potî

Ipy’aguasu

Ha hetâ rayhúva.

(Ahechakuaávo Pablo Medina-pe – Tributo a Pablo Medina)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s