5 DE OCTUBRE: DÍA DEL CAMINO – TAPE ÁRA

TAPE

Ohai: David Galeano Olivera

Leer original (hacer clic) en (http://cafehistoria.ning.com/profiles/blogs/5-de-octubre-d-a-del-ca…)

Leer también en (http://lenguaguarani.blogspot.com/2014/10/5-de-octubre-dia-del-cami…)

I

Ha… tape

Che rape

Che róga rape

Che táva rape

Che retâ rape.

Tape hû,

Tape pytâ

Tape po’i

Tape guasu

Tape akâ

Tape puku

Tape karê

Tape paha

Tape pohýi

Tape pya’e

Tape mbegue

Tape pyahu

Tape tuja

Tape juasa

Tape yke

Tape rugua

Tape ruvicha

Tapekue

Tape potî

Tape ky’a

Tape vai

Tape porâ

Péicha ejehero

Oparupirei.

Embojoaju ha emo’aĝui

Mayma tekove, táva ha tetâ.

Ha… tape

Che rape

Che róga rape

Che táva rape

Che retâ rape.

 

II

Nde ári oku’éva

Peteîchaiténte.

Nderehe oguata

Ha oñemongu’e

Táva ha okaraygua

Kakuaa ha mitâ

Mboriahu ha iviruhetáva

Tavy ha arandu

Hasykatu ha hesâiva

Ava ha mymba

Mba’yruguata

ha opaite mba’e

ou ha ohóva

akatúa ha asu

yvate ha yvýguio.

Nendive ndaipóri

Michî ha tuicháva

Tekove chu’i térâ ojerovúva

Nde embojoja

Mayma tekove.

Nde ári oku’éva

Peteîchaiténte

 

III

Pyhare ha ára

Mamo jahahápe

Reñeñanduka.

Ore retepýpe jepe

Nde reiméva

Ha péicha oje’e

Tuguy ha ty rape.

Oje’e avei

Mitâra’ymi, tekove pyahu,

Oñepyrûha hekove rape

Ha oje’e avei

Jarýi ha tamói,

omano jave,

Omoĝuahêha ijapypahápe

upe hapemi

Ha umíva rire

Oî avei ku iporâitéva

Yvága rape

Ha, hováikatu,

avave oipotáva

Añaretâ rape.

Jahechahaguéicha

Opárupi reime

Ñaimo’âvoi ku nderehe’ŷ

Mba’eve guasu

Ndaikatúi oiko.

Pyhare ha ára

Mamo jahahápe

Reñeñanduka.

 

IV

Ha… tape

Ndéniko ha’e

Mba’e guasuete

Oîngo he’íva

Mba’e vaieta

(Mba’asy, mboriahu,

Py’aropu, tavy)

Ñande’aho’iha

Jajavyhaguére pe

Ñande rape

Ha umi mba’e

ñamombia haĝua

Tekotevêha jahekajey

Tape añetegua

Ikatuhaĝuáicha

Jaguatajey tapekatumíre

Ha jahupyty

Tesâi, arandu,

Vy’a ha teko porâ

Ñandereraháva

Aguyje rapére

Ñande Ru retâme

Upépe opa ha oñepyrû

Maymáva rape.

Ha… tape

Ndéniko ha’e

Mba’e guasuete

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s